VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại hội 2016. Xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện và tham dự Đại Hội 2017. Đại Hội 2017 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm ngày 21 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 23 tháng 4 năm 2017 ( Apr -21,22,23- 2017). Vào Chiều Thứ Bảy  Apr 22 có chương Trình Thờ Phượng Âm Nhạc và Làm Chứng. Xin Tôi Con Chúa Chuẩn bị dự phần và đăng ký trước Đại Hội . Xin Liên Lạc MS Lực 678-768-2077. Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị.      
  • live
  • ebook
  • video
  • teach
Kính Chào mừng quý vị đến thăm trang nhà của Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng.
Ứớc mong trang mạng của Hội Thánh sẻ đem lại sự hửu ích trong hành trình tâm linh của quý vị
.
VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER
TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
2195 Hwy 138, Riverdale, GA, 30296
Vài Nét Về Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng
Hội Thánh Chúa Tại Riverdale, Atlanta ,Georgia; USA được Chúa Thăm Viếng Phục Hưng 1996, nhưng Hội Thánh Chưa Kinh Nghiệm , đã bị xao lảng trong những năm qua. Nay được Chúa Phục Hồi lại qua những lời Tiên Tri Chúa Hứa, và bắt đầu Cầu Nguyện Hai năm nay mỗi đêm.
Chúa đã khải Thị Thành Lập : For God Loves, INC: Evangelist. &
Heavenly Songs Ministries
Như mạng lệnh của Chúa Mathiơ 28:18-20;Mác 16:15-20 & Công Vụ 1:8.
Lời Chúa được Tôn Cao như Mathiơ 5:18-19; II Timôthê 3:16-17 & Khải Huyền 22:18-19.
Hiện nay trong Hội Thánh đang có Chương Trình Đào Tạo Mục Vụ(ISOM ) International School of Ministry Từ năm 2000 đến nay. Chương Trình Vision Resource của Vision International University, và Vision College Resource Center For Vietnam.
Vậy trước ngày Chúa trở lại có lời Đức Chúa Trời Phán: “Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ dổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta , Chúng nó đều nói lời Tiên Tri. ”Công Vụ 2 : 17-18
VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER
2195 Hwy 138,Riverdale, GA, 30296
(770) 961-9509
www.vrmcenter.com
Rev. Cao Huu Tinh
Senior Pastor
(770) 961-9509
Rev. Huynh Linh Luc
Associate Pastor
(678) 768-2077
Rev. Nguyen Luan David
Assistant Pastor
(770) 500-4841
Rev. Nguyen Van Ba
Assistant Pastor
(678) 431-4122
Rev. Nguyen ThuyTien Lena
For God Loves:Evangelist
(770) 500-4843
TĐ. Pham Hieu Duc
Out-Reach Ministry
(404) 452-5130
TĐ. Nguyen Van Phuong
Out-Reach Ministry
(770) 757-3966
Ban Phước nhiều trên Quý Vị! Hân Hạnh gặp Quý Vị Ở Đại Hội.

Lượt truy cập

003025811
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
719
11201
29690
3025811

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893